“กีฬาสามัญประจำบ้าน” พบกับ “โยคะแห่งชีวิต”

ยังคงจัดรายการน้ำดี ตรึงหน้าจออย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30” จัดรายการ “กีฬาสามัญประจำบ้าน” สารคดีกีฬาบันดาลใจ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ผลิตโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ โดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมให้การสนับสนุน  เพื่อสร้างแรงจูงใจ และ สร้างเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวไทย ส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวเห็นคุณค่าของการใช้เวลาเพื่อทำกิจกรรมในครอบครัวอย่างมีคุณภาพ ด้วยกิจกรรมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาร่วมกัน พร้อมให้ชมทุกวันเสาร์ เวลา 10.30 น.

เสาร์ที่ 25 มิ.ย. นี้ พบกับตอน “โยคะแห่งชีวิต” ของครูจิมมี่-ยุทธนา พลเจริญครูโยคะ วัย 44 ปี ผู้ได้รับการยอมรับระดับประเทศ กับเรื่องราวของครอบครัวโยคะแห่งชีวิต ถอดบทเรียนจากการเป็นครอบครัวกีฬา การนำโยคะสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว จนเกิดเป็นหลักสูตรพิเศษโยคะและความสัมพันธ์ในครอบครัว แม้ในยุคโควิดที่หลากหลายปัญหารุมเร้า ทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวไทยลดลง แต่กีฬาก็ยังสามารถเชื่อมต่อและแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ จิมมี่จากนักฟุตบอลเยาวชนระดับจังหวัด สู่การเล่นกรีฑาเพื่อเป็นใบเบิกทางในการเรียนด้านพลศึกษา นำความรู้หลักสูตรพลศึกษาต่อ ยอดประกอบอาชีพในสิ่งที่รัก คือการเป็น  Fitness Instructor พบการนำกีฬาเข้ามาสู่คนในครอบครัว ทั้งภรรยา ลูกสาว และลูกชาย