“You Never Eat Alone” เมื่อความหิวและความเหงาตัวเท่าบ้าน ตอนที่ 10

มิกซ์ (พฤกษ์ พานิช) เห็น เดี่ยว (ภีมพล พานิชย์ธำรง) เกิดอาการเศร้า ๆ จึงหาวิธีแก้ให้เดี่ยวหายเศร้า เขาเลยชวนเดี่ยวทำขนมหวาน เพราะเชื่อว่าของหวานจะทำให้เดี่ยวอารมณ์ดีขึ้น มิกซ์กับเดี่ยวช่วยกันทำโอรีโอชีสพาย แต่เดี่ยวดันหยิบพลาดใส่เกลือแทนน้ำตาล อะไรจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ ขนมหวานที่ช่วยกันทำนั้นจะกินได้หรือไม่ จะเป็นอย่างไร ติดตามได้ใน You Never Eat Alone เมื่อความหิวและความเหงาตัวเท่าบ้าน