ในท่ามกลางวิกฤตโควิด ประเทศไทยเราน่าจะเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีโอกาสดีๆ นอกจากเรื่องสาธารณสุขที่เราไม่เป็นรองใครแล้ว อีกเรื่องที่ น่าสนใจมากคือการเป็น “ครัวของโลก  เพราะในแต่ละปีเราส่งออกสินค้าเกษตรทำรายได้เข้าประเทศนับหลายหมื่นล้านบาท แม้แต่ช่วงโควิดที่ผ่านมา “สินค้าปศุสัตว์” จากบ้านเราก็สามารถก้าวขึ้นเป็นที่ 1 ในอาเซียนจากการส่งออกและส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงของไทยเป็นลำดับที่ 4 ของโลก ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยที่เป็นที่ยอมรับระดับสากล  ล่าสุด รายการเจาะใจ ได้ต้อนรับ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต  อธิบดีกรมปศุสัตว์ มาพูดคุยถึงหน้าที่หลักของกรมปศุสัตว์ พร้อมเปิดตัว “โครงการปศุสัตว์ OK”  

 

โดยกล่าวว่า  “โครงการนี้เกิดขึ้นเพื่อใช้ในการรับรองสินค้าเนื้อสัตว์และไข่ เป็นการเลือกซื้อสินค้าปลอดภัยภายใต้สัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” ซึ่งตอนนี้มีมากกวา 6,000 แห่งทั่วประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจในการบริโภค ผลักดันการรับรองสินค้าปศุสัตว์ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับสากล แม้ในช่วงโควิดที่ผ่านมาสินค้าปศุสัตว์ของเรายังเป็นที่นิยมและได้การยอมรับทั้งด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร โดยเฉพาะจากสหภาพยุโรปสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่น และสาธารณรัฐประชาชนจีน เราส่งออกไม่ต่ำกว่า 120,000 ล้านตันต่อปี คิดเป็นมูลค่าราว 200,000 ล้านบาท และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกปี และเมื่อสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลายทำให้บางประเทศ อาทิ จีน ,ฮ่องกงเกาหลีใต้และอาเซียน เริ่มฟื้นตัวและผ่อนคลายมาตรการปิดเมือง รวมถึงมีความต้องการสินค้าอาหารที่สูงขึ้น จึงเป็นโอกาสของไทยในฐานะครัวโลกที่จะขยายการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ได้  นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ยังได้มีโครงการพิเศษต่าง ๆอีกมากมาย เช่น “โครงการ เลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะ” เป็นความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกัน ของ 3 ภาคส่วน คือ กรมปศุสัตว์ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และผู้จัดจำหน่ายเนื้อสัตว์ รวมไปถึงการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์อีกด้วย” 

 

ติดตามทั้งหมดนี้ได้ใน รายการ เจาะใจ วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม  2563 เวลา 22.00 น.  ทาง ช่อง 9 MCOT HD”