ช่อง 9 MCOT HD 30 ยังไม่ดร๊อปในการป้อนรายการน้ำดีลงจอ ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ หกโมงเเช้า (06.00 น.) พบกับรายการ “ย้อนอดีตที่ปลายด้ามขวาน” สารคดีเชิงประวิติศาสตร์ที่เล่าเรื่องผ่านเสียงบรรยาย และ บทสัมภาษณ์ของผู้คนในพื้นที่จริงแบบเจาะลึก ถึงความเป็นมาของแต่ละเรื่องราวในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ทั้งมิติด้านประวัติศาสตร์ ศาสนาวัฒนธรรม จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ ทั้งจากผู้นำศาสนาอิสลาม  นักประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และ ครูภูมิปัญญา พร้อมคำบรรยาย ภาษาอังกฤษ และ ภาษาอาหรับ

 

เช้าวันเสาร์นี้ (14 พ.ย.)  เวลา 06.00 น. ทางช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30 ในรายการย้อนอดีตที่ปลายด้ามขวาน พบกับตอนพุทธรัตนตรัยบนปลายทางแห่งสันติ วัดคือศูนย์รวมแห่งความศรัทธาของชาวพุทธ แม้บนดินแดนปลายด้ามขวาน ที่ซึ่งศาสนาอิสลามนั้นได้หยั่งรากลึกมานานหลายร้อยปี อะไรที่ทำให้วัดของชาวพุทธยังคงทำหน้าที่ยึดเหนี่ยวจิตใจผู้คนได้จนถึงปัจจุบัน มาร่วมหาคำตอบเหล่านี้ได้ในรายการ

 

และเช้าวันอาทิตย์ที่ 15 พ.ย. นี้ เวลา 06.00 น. พบกับตอน ลิเกฮูลู – โนราแขก นาฏศิลป์ถิ่นใต้ พื้นที่ซึ่งมีความหลากหลายทั้งเรื่องวิถีความเป็นอยู่ ศาสนา ภาษาพูด ไปจนถึงศิลปวัฒนธรรม ลิเกฮูลู และ โนราแขก กับเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยหลอมรวมใจผู้คนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ ในย้อนอดีตที่ปลายด้ามขวาน ทางช่อง 9 MCOT HD