ช่อง 9 MCOT HD 30 ยังไม่ดร๊อปในการป้อนรายการน้ำดีลงจอ ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ หกโมงเเช้า (06.00 น.) พบกับรายการ “ย้อนอดีตที่ปลายด้ามขวาน” สารคดีเชิงประวิติศาสตร์ที่เล่าเรื่องผ่านเสียงบรรยาย และ บทสัมภาษณ์ของผู้คนในพื้นที่จริงแบบเจาะลึก ถึงความเป็นมาของแต่ละเรื่องราวในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ทั้งมิติด้านประวัติศาสตร์ ศาสนาวัฒนธรรม จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ ทั้งจากผู้นำศาสนาอิสลาม  นักประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และ ครูภูมิปัญญา พร้อมคำบรรยาย ภาษาอังกฤษ และ ภาษาอาหรับ

เช้าวันเสาร์นี้ (12 ธ.ค.)  เวลา 06.00 น. ทางช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30 ในรายการย้อนอดีตที่ปลายด้ามขวาน พบกับ Patani 110 ตัวอักษรที่ครั้งหนึ่งเคยปรากฏอยู่ตามจุดต่างๆทั่วไปในสามจังหวัดชายแดนใต้ คำเหล่านี้คือรหัสอะไรและต้องการสื่อสารถึงสิ่งใด ร่วมหาคำตอบไปพร้อมกันใน ตอน ปรากฏการณ์ Patani 110

และเช้าวันอาทิตย์ที่ 13 ธ.ค. นี้ เวลา 06.00 น. พบกับรายการย้อนอดีตที่ปลายด้ามขวาน ในตอน สี่รัฐมาลัย ชาวไทยพุทธในมลายู ยังคงแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์ได้อย่างอิสระภายใต้เงื่อนไขและบริบทของสังคมมาเลเซีย จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตประจำวันในสังคมพหุลักษณ์ ทั้งในด้านศาสนา ภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และ การละเล่นไป ร่วมค้นหาคำตอบพร้อมกัน ทางช่อง 9 MCOT HD