[vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text]นาย ณภัทร เสียงสมบุญ นักแสดงชื่อดัง นายแบบจากรายการเดอะเฟช ไทยแลนด์ เจ้าหน้าที่ กลุ่มจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อม The Eco Tourism Hero ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว ณ อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี  โดยได้รับเกียรติจาก นางสาววรธีรา สุวรรณศร ผู้อำนวยการกองพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายสุชัย หรดี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์

          โดยนาย ณภัทร กล่าวว่า “สำหรับกิจกรรมวันนี้เป็นกิจกรรมการพัฒนาเส้นทางการเดินป่าให้น่าไปเที่ยว  อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งการเดินป่าศึกษาเส้นทางธรรมชาติเป็นอีกหนึ่งการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก แต่ด้วยบางเส้นทางมีความอันตรายและอุปสรรคมากมาย รวมไปถึงการเข้าไปในพื้นที่ที่ไม่ได้เตรียมการรองรับอาจเกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศภายในป่าได้ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อรักษาระบบนิเวศในป่า จึงเป็นภารกิจสำคัญ โดยการจัดทำป้ายบอกเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ป้ายบอกระยะทาง ป้ายบอกกฎระเบียบ และป้ายข้อมูลจุดสำคัญ พื้นที่บริเวณอุทยานเฉลิมรัตนโกสินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี ในเส้นทาง ถ้ำธารลอดน้อย – น้ำตกไตรตรึงษ์ – ถ้ำธารลอดใหญ่ ซึ่งเป็นเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร ที่ยังคงมีธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์และงดงาม โดยก่อนการทำกิจกรรมได้เรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์และเส้นทางการเดินป่า พร้อมการบริหารจัดการทำแนวกันไฟ โดยเจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ และได้ร่วมกันลงพื้นที่ทำกิจกรรมทำป้ายบอกเส้นทางเดินป่าและทำแนวกันไฟความยาวกว่า 300 เมตร” 

          ทั้งนี้ กรมการท่องเที่ยว ในฐานะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานด้านการท่องเที่ยว ได้จัดกิจกรรมรณงค์การท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อมขึ้น เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมภายในหน่วยงานทั้งภาครัฐ และดึงภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมพลิกฟื้นและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สวยงาม สร้างพลังการมีส่วนร่วมและความร่วมมือกับภาคประชาชนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผ่าน 3 กิจกรรมนำร่อง ดังนี้ 1.ปลูกจิตสำนึกรักธรรมชาติและปลอดขยะแก่ทะเลไทย 2.ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวชุมชน สะอาด ปลอดภัย และน่าประทับใจ 3.พัฒนาเส้นทางการเดินป่าให้น่าเที่ยว[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][dt_gallery_masonry mode=”grid” bwb_columns=”desktop:4|h_tablet:3|v_tablet:3|phone:2″ gap_between_posts=”2px” image_sizing=”resize” image_border_radius=”0px” gallery_image_zoom_icon=”icon-im-hover-031″ project_icon_size=”20px” project_icon_color=”#ffffff” project_icon_border_width=”0px” include=”68280,68281,68282,68283,68284,68285,68286,68287,68288,68289″][/vc_column][/vc_row]