“ตุ๊กตา กันตนา” เปิดรับสมัครนักแสดง

“ตุ๊กตา กันตนา” เปิดรับสมัครนักแสดง เข้าร่วมโครงการ  “Pay For Play” กับ  Kantana Training Center

ตุ๊กตา กันตนา เปิดโอกาสพิเศษ รับสมัครนักแสดงกับโครงการ Acting for Professionals : Pay For Play หลักสูตรพิเศษการเป็นนักแสดงจาก Kantana Training Center  โดยมีขั้นตอนต้องทำการทดสอบ และร่วม Audition ก่อน และเมื่อผ่านการประเมินผล Audition จะมีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการแสดง  จำนวน 12 ชั่วโมง (มีค่าใช้จ่าย)  เมื่อจบหลักสูตร และผ่านการแคสติ้งผู้เข้าอบรมจะได้ร่วมงานแสดงจริง  และได้รับค่าตอบแทนในการแสดงนั้นด้วย

โดยเปิดรับ Audition เป็นรอบ

อายุ 7-12 ปี ในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน เวลา 09.00-12.00 น.

อายุ 13-30 ปี ในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน เวลา 13.00–16.00 น.

อายุ 31-60 ปี ในวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน เวลา 09.00-13.00 น.

โดยสามารถสมัครด้วยตนเอง ที่ KANTANA TRAINING CENTER : กันตนา รัชดา สำนักงานใหญ่ หรือ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์ 085-339-0567